Face Upward - Widget

Zasady rekrutacji

Wnioski o przyjęcie Dziecka do Zaczarowanego Przedszkola przyjmowane są przez cały rok. Pierwszeństwo w zapisie do grup mają dzieci Rodziców i Opiekunów, których rodzeństwo już uczęszcza do placówki. Aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola należy:

  1. wypełnić formularz zapisu znajdujący się na niniejszej stronie internetowej

  2. po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej zgłosić się do Sekretariatu Przedszkola po odbiór wymaganej dokumentacji, wypełnić ją i ponownie złożyć w Sekretariacie (przy wypełnianiu dokumentów nie są potrzebne zaświadczenia o zatrudnieniu).

Przyjmujemy dzieci z alergiami pokarmowymi oraz ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 roku.